Turlocks Måleri AB - De målmedvetna mästarna!


   

Som medlemmar i Sveriges Målarmästareföreningars samorganisation har vi sedan 1986 skaffat oss en gedigen erfarenhet inom det mesta vad gäller målning. Vår stab av kvalitetsmedvetna och skickliga hantverkare utför allt från reparationer av kontors-, affärs- och restaurantlokaler till utvändig husmålning, marmorering och dekorationsmåleri. Med tiden har vi blivit specialister på lägenhetsreparationer.

Bland våra kunder kan nämnas Ecuro AB, Sundvalls Byggnads AB, Solnabostäder, Karlberssjön AB, Storgrundet AB, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmiljöinstitutet, AB Rådstornet och Apotekarsocieteten m.fl. Vår verkstad hittar Ni i Solna, men vårt arbetsområde omfattar hela Stor-Stockholm och Stockholms Län.

Råsundavägen 59, 169 57 Solna,  Telefon: 08-83 79 00 / 070-527 07 59, Telefax: 08-83 83 99, kontakt: info@turlocksmaleri.se .


I samarbete med Nea Internet.